หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สภาพทั่วไป
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
  ประชาชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตามแบบโบราณของชาวศรีสัชนาลัย คือ ประเพณีสรงน้ำ โอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย จะจัดงานในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งมีกิจกรรมการจัดงาน สงกรานต์สรงน้ำตามวัด สำคัญ ๆ
เช่น วัดชัยสิทธาราม วัดตลิ่งชัน วัดพระปรางค์ เป็นต้น
 
แหล่งน้ำ
 
 
แม่น้ำยมไหลผ่านกลางชุมชนในแนวเหนือ – ใต้ แบ่งชุมชนออกเป็นสองฝั่งแม่น้ำ มีแหล่งน้ำ ที่สำคัญ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หนองปลิง หนองช้าง ลำน้ำยม คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 322 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงภูเขา
มีแม่น้ำยมไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ทำนา , ทำสวน สภาพอาคาร บ้านเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง และบ้านเรือนที่ สร้างใหม่จะเป็นตึกพักอาศัย
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
       
  การให้บริการด้านสาธารณสุข มีสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการในเขตเทศบาลฯ
จำนวน 2 แห่งคือ
 
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
   
สถานีอนามัยตำบลท่าชัย
   
สถานีอนามัยตำบลศรีสัชนาลัย
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การศึกษาในชุมชน
 
       
  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ แบ่งเป็น
 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 12 โรงเรียน
   
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
   
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
   
โรงเรียนหน้องช้าง
   
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
   
โรงเรียนบ้านวังยายมาก
   
โรงเรียนวัดศาลาไก่ฟุบ
   
โรงเรียนบ้านหนองบัว
   
โรงเรียนบ้านท่าชัย
   
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
   
โรงเรียนบ้านพระปรางค์
   
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
   
โรงเรียนไชยะวิทยา
 
สังกัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองช้าง อยู่ที่ หมู่ที่ 5
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าชัย อยู่ที่ หมู่ที่ 3
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว อยู่ที่ หมู่ที่ 6
 
การสื่อสารในชุมชน
 
           
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
 
ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
GOOGLE MAP  
 
สายตรงปลัด
โทร.089-707-6063
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 โทร : 055-679-198-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
จำนวนผู้เข้าชม 5,807,360 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-737-9603