ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลเมือง ศรีสัชนาลัย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 2 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256398,90479,905124,3506,366--------309,525
256250,87895,916112,78464,91459,09537,64260,44667,06278,57380,44476,18974,073858,016
256147,83242,55264,20244,65358,08360,23952,62354,85540,69751,79151,59639,779608,902
ยอดยกมาตั้งแต่ 12 ม.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,672,075
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,448,518
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี