ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลเมือง ศรีสัชนาลัย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 16 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256250,87895,916112,78464,91459,09537,64260,44667,06278,57380,44476,18945,052828,995
256147,83242,55264,20244,65358,08360,23952,62354,85540,69751,79151,59639,779608,902
256035,51834,37989,91158,039145,065107,98161,61657,11352,26855,76362,49859,915820,066
ยอดยกมาตั้งแต่ 12 ม.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   852,009
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,109,972
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี