หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ สท 0023.3/ว1912 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
ที่ สท 0023.3/ว1910 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.4/ว729 เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว728 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.5/3818 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.5/3819 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.5/ว719 โอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนมีนาคม 2564  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว1885 การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT)  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว1875 ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว716 การพานักเรียน นักศึกษาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานศึกษา  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว715 แจ้งรายชื่อครอบครัวเด็กด้อยโอกาส ที่สมควรได้รับการสงเคราะห์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
สท0023.3/ว711 การเสนอผลงานเพื่อประเมินคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,343
 
 
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


WWW.SISATCITY.GO.TH
 
 
 
 
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
GOOGLE MAP  
 
สายตรงปลัด
โทร.089-707-6063
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 โทร : 055-679-198-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
จำนวนผู้เข้าชม 4,403,855 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ..........................