หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประวัติความเป็นมา
 
จำนวนประชากร
 
       
  จำนวนประชากรทั้งหมด 15,778 คน แยกเป็น
 
ชาย 7,673 คน คิดเป็นร้อยละ 48.63
 
หญิง 8,105 คน คิดเป็นร้อยละ 51.37
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,062 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 99.11 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ชุนชนในเขต
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
 
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 ชุมชนวังวน     773 252
2 ชุมชนวงศ์ใหญ่     410 172
3 ชุมชนเมืองเก่า     1,088 361
4 ชุมชนหนองช้าง     844 248
5 ชุมชนหัวบ้านไร่     1,379 428
6 ชุมชนพระปรางค์     877 272
7 ชุมชนป่ากล้วย     521 185
8 ชุมชนพระร่วง     1,323 373
9 ชุมชนวังยายมาก     752 256
10