หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สมาชิกสภา
 


นายทองเพียร อินทมาตย์
ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
 


นายดอน รื่นเกษร
รองประธานสภาเทศบาลฯ


นายละมัด พิมพ์เหมือน
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภา
 


นายนพดล บุญบุตร
สมาชิกสภาเทสบาล


นายสมเกียรติ เดือนแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสายัน บุญยังมี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสวัสดิ์ อ่อนละมูล
สมาชิกสภาเทศบาล


นางประทุม บุญเกิด
สมาชิกสภาเทสบาล


นายเตี๊ยว พลเหิม
สมาชิกสภาเทศบาล
 


WWW.SISATCITY.GO.TH
 
 
 
 
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
GOOGLE MAP  
 
สายตรงปลัด
โทร.089-707-6063
 
แบบสำรวจความคิดเห็น