หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสารเทศบาล
 

 
โครงการถนนคนเดินริมตลิ่ง (ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า)  
 

วัตถุประสงค์ ๑  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ทั้งเทศบาลฯ ชมรมฯ และภาคประชาชนในเขตพื้นที่ศรีสัชนาลัย
๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการตลาดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการความรู้ ความเข้าใจ ความประทับใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนศรีสัชนาลัย
๔ เพื่อส่งเสริมให้มีเวที หรือพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕ เพื่อส่งเสริมคุณค่าให้เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน  (ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสินค้าโอท็อป)
๖ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม กระตุ้นเศรษฐกิจภาคชุมชนของศรีสัชนาลัย
๗. เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในคุณค่าวิถีชีวิตชุมชน อัตลักษณ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์  สินค้า ภูมิปัญญา  พื้นถิ่นของตนเอง  และร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานต่อไป
วันเวลา – สถานที่จัดงานทุกวันศุกร์ - เสาร์ สุดท้ายของทุกเดือน  ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร(วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
คนเข้าร่วมโดยประมาณ มีคนเข้าร่วมประมาณ 300 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 09.17 น. โดย คุณ ปิยรัตน์ วงศ์แสงอุษา

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
</