หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสารเทศบาล
 
 
เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย เชิญชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรื่อง  เชิญชวนให้ผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ
ด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งทรงห่วงใยเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ส่วนราชการ และทุกภาคส่วนของสังคม ได้ร่วมกันดำเนินการให้บรรลุผลซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระของจังหวัด” โดยได้มีคำสั่งจังหวัดสุโขทัย แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศพส.จ.สท.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อำนวยการ ศพส.จ.สท. เพื่อเป็นองค์กรในการดำเนินงานเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป
เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่จะมาถึงในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศพส.จ.สท. ขอประกาศให้เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เป็น “เดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติด” และได้มีประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องเชิญชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจโดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง แนะนำ ชักชวน ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นบุตรหลาน หรือบุคคลภายใต้การปกครองดูแลตัดสินใจกลับตัวเป็นคนดีของสังคม ออกไปแสดงตนขอรับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลทั้ง ๙ อำเภอที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ โดยทางราชการจะถือว่าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจไปเข้ารับการบำบัดรักษาด้วนตนเอง เป็นผู้ป่วยซึ่งจะไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2555 เวลา 11.09 น. โดย คุณ ปิยรัตน์ วงศ์แสงอุษา

ผู้เข้าชม 918 ท่าน

 
 
 
 
 
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
GOOGLE MAP  
 
สายตรงปลัด
โทร.089-707-6063
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 โทร : 055-679-198-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
จำนวนผู้เข้าชม 2,885,752 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-548-7693