หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวกิจกรรม
 


 
เยี่ยมบ้านส่งถุงพลังใจสร้าง พื้นที่ปลอดภัย  
 

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยและคณะกรรมการชมรมสร้างสุขท่าชัย- ศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านส่งมอบถุงพลังใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ภายใน แก่กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง ภายในเขตต.ท่าชัยและ ต.ศรีสัชนาลัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 09.43 น. โดย คุณ ปิยรัตน์ วงศ์แสงอุษา

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/197

ลำดับภาพที่ 2/197

ลำดับภาพที่ 3/197

ลำดับภาพที่ 4/197

ลำดับภาพที่ 5/197

ลำดับภาพที่ 6/197

ลำดับภาพที่ 7/197

ลำดับภาพที่ 8/197

ลำดับภาพที่ 9/197

ลำดับภาพที่ 10/197

ลำดับภาพที่ 11/197

ลำดับภาพที่ 12/197

ลำดับภาพที่ 13/197

ลำดับภาพที่ 14/197

ลำดับภาพที่ 15/197

ลำดับภาพที่ 16/197

ลำดับภาพที่ 17/197

ลำดับภาพที่ 18/197

ลำดับภาพที่ 19/197

ลำดับภาพที่ 20/197

ลำดับภาพที่ 21/197

ลำดับภาพที่ 22/197

ลำดับภาพที่ 23/197

ลำดับภาพที่ 24/197

ลำดับภาพที่ 25/197

ลำดับภาพที่ 26/197

ลำดับภาพที่ 27/197

ลำดับภาพที่ 28/197

ลำดับภาพที่ 29/197

ลำดับภาพที่ 30/197

ลำดับภาพที่ 31/197

ลำดับภาพที่ 32/197

ลำดับภาพที่ 33/197

ลำดับภาพที่ 34/197

ลำดับภาพที่ 35/197

ลำดับภาพที่ 36/197

ลำดับภาพที่ 37/197

ลำดับภาพที่ 38/197

ลำดับภาพที่ 39/197

ลำดับภาพที่ 40/197

ลำดับภาพที่ 41/197

ลำดับภาพที่ 42/197

ลำดับภาพที่ 43/197

ลำดับภาพที่ 44/197

ลำดับภาพที่ 45/197

ลำดับภาพที่ 46/197

ลำดับภาพที่ 47/197

ลำดับภาพที่ 48/197

ลำดับภาพที่ 49/197

ลำดับภาพที่ 50/197

ลำดับภาพที่ 51/197

ลำดับภาพที่ 52/197

ลำดับภาพที่ 53/197

ลำดับภาพที่ 54/197

ลำดับภาพที่ 55/197

ลำดับภาพที่ 56/197

ลำดับภาพที่ 57/197

ลำดับภาพที่ 58/197

ลำดับภาพที่ 59/197

ลำดับภาพที่ 60/197

ลำดับภาพที่ 61/197

ลำดับภาพที่ 62/197

ลำดับภาพที่ 63/197

ลำดับภาพที่ 64/197

ลำดับภาพที่ 65/197

ลำดับภาพที่ 66/197

ลำดับภาพที่ 67/197

ลำดับภาพที่ 68/197

ลำดับภาพที่ 69/197

ลำดับภาพที่ 70/197

ลำดับภาพที่ 71/197

ลำดับภาพที่ 72/197

ลำดับภาพที่ 73/197

ลำดับภาพที่ 74/197

ลำดับภาพที่ 75/197

ลำดับภาพที่ 76/197

ลำดับภาพที่ 77/197

ลำดับภาพที่ 78/197

ลำดับภาพที่ 79/197

ลำดับภาพที่ 80/197

ลำดับภาพที่ 81/197

ลำดับภาพที่ 82/197

ลำดับภาพที่ 83/197

ลำดับภาพที่ 84/197

ลำดับภาพที่ 85/197

ลำดับภาพที่ 86/197

ลำดับภาพที่ 87/197

ลำดับภาพที่ 88/197

ลำดับภาพที่ 89/197

ลำดับภาพที่ 90/197

ลำดับภาพที่ 91/197

ลำดับภาพที่ 92/197

ลำดับภาพที่ 93/197

ลำดับภาพที่ 94/197

ลำดับภาพที่ 95/197

ลำดับภาพที่ 96/197

ลำดับภาพที่ 97/197

ลำดับภาพที่ 98/197

ลำดับภาพที่ 99/197

ลำดับภาพที่ 100/197

ลำดับภาพที่ 101/197

ลำดับภาพที่ 102/197

ลำดับภาพที่ 103/197

ลำดับภาพที่ 104/197

ลำดับภาพที่ 105/197

ลำดับภาพที่ 106/197

ลำดับภาพที่ 107/197

ลำดับภาพที่ 108/197

ลำดับภาพที่ 109/197

ลำดับภาพที่ 110/197

ลำดับภาพที่ 111/197

ลำดับภาพที่ 112/197

ลำดับภาพที่ 113/197

ลำดับภาพที่ 114/197

ลำดับภาพที่ 115/197

ลำดับภาพที่ 116/197

ลำดับภาพที่ 117/197

ลำดับภาพที่ 118/197

ลำดับภาพที่ 119/197

ลำดับภาพที่ 120/197

ลำดับภาพที่ 121/197

ลำดับภาพที่ 122/197

ลำดับภาพที่ 123/197

ลำดับภาพที่ 124/197

ลำดับภาพที่ 125/197

ลำดับภาพที่ 126/197

ลำดับภาพที่ 127/197

ลำดับภาพที่ 128/197

ลำดับภาพที่ 129/197

ลำดับภาพที่ 130/197

ลำดับภาพที่ 131/197

ลำดับภาพที่ 132/197

ลำดับภาพที่ 133/197

ลำดับภาพที่ 134/197

ลำดับภาพที่ 135/197

ลำดับภาพที่ 136/197

ลำดับภาพที่ 137/197

ลำดับภาพที่ 138/197

ลำดับภาพที่ 139/197

ลำดับภาพที่ 140/197

ลำดับภาพที่ 141/197

ลำดับภาพที่ 142/197

ลำดับภาพที่ 143/197

ลำดับภาพที่ 144/197

ลำดับภาพที่ 145/197

ลำดับภาพที่ 146/197

ลำดับภาพที่ 147/197

ลำดับภาพที่ 148/197

ลำดับภาพที่ 149/197

ลำดับภาพที่ 150/197

ลำดับภาพที่ 151/197

ลำดับภาพที่ 152/197

ลำดับภาพที่ 153/197

ลำดับภาพที่ 154/197

ลำดับภาพที่ 155/197

ลำดับภาพที่ 156/197

ลำดับภาพที่ 157/197

ลำดับภาพที่ 158/197

ลำดับภาพที่ 159/197

ลำดับภาพที่ 160/197

ลำดับภาพที่ 161/197

ลำดับภาพที่ 162/197

ลำดับภาพที่ 163/197

ลำดับภาพที่ 164/197

ลำดับภาพที่ 165/197

ลำดับภาพที่ 166/197

ลำดับภาพที่ 167/197

ลำดับภาพที่ 168/197

ลำดับภาพที่ 169/197

ลำดับภาพที่ 170/197

ลำดับภาพที่ 171/197

ลำดับภาพที่ 172/197

ลำดับภาพที่ 173/197

ลำดับภาพที่ 174/197

ลำดับภาพที่ 175/197

ลำดับภาพที่ 176/197

ลำดับภาพที่ 177/197

ลำดับภาพที่ 178/197

ลำดับภาพที่ 179/197

ลำดับภาพที่ 180/197

ลำดับภาพที่ 181/197

ลำดับภาพที่ 182/197

ลำดับภาพที่ 183/197

ลำดับภาพที่ 184/197

ลำดับภาพที่ 185/197

ลำดับภาพที่ 186/197

ลำดับภาพที่ 187/197

ลำดับภาพที่ 188/197

ลำดับภาพที่ 189/197

ลำดับภาพที่ 190/197

ลำดับภาพที่ 191/197

ลำดับภาพที่ 192/197

ลำดับภาพที่ 193/197

ลำดับภาพที่ 194/197

ลำดับภาพที่ 195/197

ลำดับภาพที่ 196/197

ลำดับภาพที่ 197/197
<<
>>
X
 
 
 
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


WWW.SISATCITY.GO.TH
 
 
 
 
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
GOOGLE MAP  
 
สายตรงปลัด
โทร.089-707-6063
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 โทร : 055-679-198-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
จำนวนผู้เข้าชม 5,345,366 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-737-9603