หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
 
สภาเทศบาล
 
นายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี (1)
 
รองนายกเทศมนตรี (2)
 
รองนายกเทศมนตรี (3)
 
ปลัดเทศบาล
 
รองปลัดเทศบาล (1)
 
รองปลัดเทศบาล (2)
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายปกครอง
- งานประชาสัมพันธ์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานระเบียบราษฎรและบัตร
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายธุรการ
- งานธุรการ
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และ
การไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษา
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
- งานสุขาภิบาลอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
- งานบริการสาธารณสุข
   
 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
 
 
 
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
 
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
GOOGLE MAP  
 
สายตรงปลัด
โทร.089-707-6063
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 โทร : 055-679-198-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
จำนวนผู้เข้าชม 5,268,384 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-737-9603