หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชยุต บัวมั่น
ปลัดเทศบาล


นางสาวอนันตพร คุ้มสุข
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวชุติกาญจน์ เจื้อยแจ้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายวิมล ชูสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวทิพวรรณ ประกิจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสุภาพร ศรีหงษ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นางสาวปริศนา พลเหิม
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว


ส.อ.วิทวัส วงศ์จ๋า
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางสายพิน แก้วเปีย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวกฤตวรรณ มธุระ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางอุบลวรรณ์ สุ่นปุย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นายจตุพร ทุตะกิจ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางมัชฌิมา ช่างผาสุก
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายทวิชาติ จันทรสิง
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
GOOGLE MAP  
 
สายตรงปลัด
โทร.089-707-6063
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 โทร : 055-679-198-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
จำนวนผู้เข้าชม 3,812,244 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-548-7693